Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2018

9065 94a5
8294 4a20 500
natalymary
ZACZYNAM WSZYSTKO OD NOWA.
— nevermind

July 30 2017

natalymary
Reposted fromNanaya Nanaya viatriste triste
natalymary
Reposted fromjasminum jasminum viatriste triste
natalymary
Tak rozpaczliwie chciałaś odejść. Oto twoja szansa. Teraz albo nigdy. Skorzystasz?
— Brodi Ashton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatriste triste

April 26 2015

natalymary
Przywiązanie jest złe. Przywiązanie prowadzi do cierpienia.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa
natalymary

A za dzień -                                       

                               już się nie spotkamy

A za tydzień –

                               już nie pozdrowimy 

A za miesiąc -   

                               już się zapomnimy

A za rok –

                               już się nie poznamy

— zdążyć przed Panem Bogiem.
natalymary
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy
nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viaanorexianervosa anorexianervosa
natalymary
chłopcy są jak: wiem, że zrujnowałem ci życie i złamałem twoje serce, więc będę udawać, że nie istniejesz by dobić cię jeszcze bardziej
Reposted fromSalute Salute viaanorexianervosa anorexianervosa

March 24 2015

natalymary
żebym rozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia
— "Modlitwa Pana Cogito - podróżnika" Z. Herbert

February 23 2015

natalymary
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viadifferent-love different-love

January 26 2015

natalymary
2435 ffec 500
Reposted fromabandroned abandroned viamessclew messclew
natalymary
Reposted fromsaintist saintist viamessclew messclew
natalymary
5801 9759 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamessclew messclew
natalymary
4834 28b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessclew messclew
5775 edf8
Reposted fromzamulasz zamulasz viamessclew messclew

January 20 2015

natalymary
Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło się. Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się.
Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy.
— Stachura

January 16 2015

natalymary
Nauczyłam się szanować swoją samotność.
— Chylińska
Reposted bySkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl